MyGroups: B2B application sample!

Jan Hajek / Honza's Blarg

Based on my previous post about B2B guest access to application, I made another sample called MyGroups. I think it demonstrates practical usage of both B2B guest access, Office 365 Groups and Microsoft Graph. MyGroups can be used to display all Office 365 Groups to which the user has been added and additionally list direct &#8230; <a href="https://hajekj.net/2017/08/16/mygroups-b2b-application-sample/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "MyGroups: B2B application...

ASP.NET Core 2.0 a EF Core 2.0 je uvolněn

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

Zatím spíše v tichosti se od pátku postupně uvolňuje nová verze webového frameworku ASP.NET Core 2.0 a ORM Entity Framework 2.0 včetně celé řady souvisejících NuGet balíčků. Změny se zatím všimlo jen malé množství vývojářů.

Creating a multi-tenant application which supports B2B users

Jan Hajek / Honza's Blarg

Since Microsoft&#8217;s Azure AD got the Business-to-Business (B2B) functionality, it has enabled a broad variety of new scenarios to be developed. It for example makes sharing various resources and information within applications much more easier. Today we are going to investigate the way to build an application which is not only a multi-tenant one, but &#8230; <a href="https://hajekj.net/2017/07/24/creating-a-multi-tenant-application-which-supports-b2b-users/" class="more-link">Continue readin...

Kontrola režimu náhledu v Xamarin.Forms

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

Visual Studio pro Windows a Mac nyní obsahuje Xamarin XAML Previewer, který nám umožňuje zobrazit náhled vašich Xamarin.Forms XAML souborů bez nutnosti spuštění aplikace. Bohužel v některých případech může obsahovat konstruktor vašich stránek kód, se kterým si Previewer nedokáže poradit (například service resolution, apod.) a spadne. Můžeme snadno ověřit zda aplikace běží v režimu náhledu &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/07/kontrola-rezimu-nahledu-v-xamarin-for...

Checking for design mode in Xamarin.Forms

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

Visual Studio for Windows and Mac now includes Xamarin XAML Previewer, which allows you to preview your Xamarin.Forms XAML without having to launch the app. Unfortunately, there are times when your page constructor contains code that cannot be run in design mode (for example service resolution, etc.) and causes the previewer to crash. Can we &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/07/checking-for-design-mode-in-xamarin-forms/" class="more-link">Pokračovat ve čtení<spa...

Infrastruktura kolem Azure Virtual Machines

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

Pokud se rozhodnete jít cestou IaaS a založíte si virtuální stroj (Azure VM) na základě některého řešení z marketplace, můžete být překvapeni tím, co vše se kolem takového stroje vytvoří. V tomto článku popíšu základní stavební kameny kolem virtuálních strojů.

Ocenění Microsoft MVP Award 2017/2018

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

Microsoft Cloudu a speciálně platformě Microsoft Azure se věnuji již několik let. V posledních letech jsem měl příležitost přednášet na celé řadě českých konferencí, kde jsem mluvil o různých PaaS službách. Jsem jedním z vůbec prvních vývojářů, kteří se do hloubky věnovali a věnují službě Application Insights a právě o této službě jsem připravil celou řadu přednášek i článků. Nejen díky tomu jsem byl koncem roku 2016 oceněn v Microsoft MVP Award za oblast Microsoft Azure. Toto ocenění mi bylo za...

Podivuhodný případ poskakujících popisků app bar buttonů

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

Většina UWP aplikací s výhodou využije ovladací prvek CommandBar pro přehlednou prezentaci dostupných akcí uživateli. Bohužel způsobuje tento prvek někdy neočekávané chování. Dva z těchto problémů si ukážeme v tomto článku. Akce na levé straně panelu Ve výchozím stavu je CommandBar připraven zobrazovat akce na pravé straně panelu. Díky tomu také mohou na menších displejích příkazy &#8220;přetéci&#8221; do &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/07/podivuhodny-pripad-p...

The curious case of jumping app bar button labels

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

Most UWP apps can benefit from using the CommandBar control to present easily accessible commands to the user. Unfortunately the control sometimes behaves unexpectedly. Two of these surprising problems are addressed in this article. Left-side commands By default, CommandBar is designed to stack commands on the right side of the control. This allows easy overflow &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/07/the-curious-case-of-jumping-app-bar-button-labels/" class="more-...

Správný přístup ke zjištění stavu klávesnice v UWP aplikacích

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

UWP aplikace by měly fungovat skvěle s jakýmkoliv vstupním zařízením včetně klávesnice. To zahrnuje podporu klávesových zkratek a kontrolu stavu ve kterém jednotlivé klávesy jsou. Ukazuje se však, že je nutné si dát pozor na některé detaily. Problém Předpokládejme, že chceme zpracovat událost KeyDown a zkontrolovat, zda je stisknuta klávesa Ctrl. Jednoduchý přístup by vypadal &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/06/spravny-pristup-ke-stavu-klavesnice-v-uwp-aplikaci...

The right way to check for key state in UWP apps

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

UWP apps should work great with any kind of input including the keyboard. That includes support for keyboard shortcuts and checking for the state the keys are in. It turns out however that there are some things you have to watch out for. Problem Let&#8217;s suppose we want to write a KeyDown event handler and &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/06/the-right-way-to-check-for-key-state-in-uwp-apps/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text">...

Úprava viditelnosti pojmenovaných XAML elementů

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

Atribut x:Name v XAMLu vytváří pro elementy členské položky třídy, které lze použít pro přístup k ovladacím prvkům z kódu. Narozdíl od WPF však v UWP jsou tyto položky třídy definovány jako private, což znamená, že k nim je možné přistupovat pouze z třídy samotné. Pokud vezmeme v potaz, že z hlediska architektury by to &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/06/uprava-viditelnosti-pojmenovanych-xaml-elementu/" class="more-link">Pokračovat ve čtení<span class="screen-r...

Modifying XAML field visibility

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

The x:Name attribute in XAML creates named fields that you can use to access the controls from the code-behind. However, as opposed to WPF, in UWP these fields are private which means you can access them from the code-behind only, not from other classes (which does not mean you should actually do it 😀 ). &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/06/modifying-xaml-field-visibility/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Modifying XAML fiel...

Rychlý tip: Vždy implementujte všechny VisualStates!

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

Při vývoji UWP aplikace jsem narazil na zajímavou zvláštnost. XAML VisualStates definují vzhled ovladacích prvků v různých stavech. Přestože obvykle nemusíte rozlišovat všechny z nich, vyplatí se je přesto implementovat (i když jde jen o copy-paste nějakého jiného stavu) nebo narazíte na těžko vysvětlitelné problémy. V mém případě jsem upravoval vzhled [crayon-594f8098b4d2d135682812-i/]&#160;a zapomněl jsem zahrnout &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/06/rychly-ti...

Quick tip: Always implement all VisualStates!

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

I have come across an interesting oddity while building a UWP app. XAML VisualStates define the visual look of control in different states. Even though you sometimes don&#8217;t need to make distinction for all of them, you should still implement them however (even if they are just a simple copy-paste of another style) or you &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/06/quick-tip-always-implement-all-visualstates/" class="more-link">Pokračovat ve čtení<span class="scree...

Deploying ASP.NET Core to App Service on Linux

Jan Hajek / Honza's Blarg

When you attempt to deploy an ASP.NET Core project to App Service on Linux, you may run into an error during the build process &#8211; Object reference not set to an instance of an object. When you try to deploy the project to App Service on Windows, everything works, so where is the issue? So apparently, &#8230; <a href="https://hajekj.net/2017/06/19/deploying-asp-net-core-to-app-service-on-linux/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Deploying ASP.NET Core to Ap...

Filtrování "klientských" telemetrií v Application Insights

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

Čas od času se může vývojář dostat do situace, kdy telemetrie sbírané JS kódem a odesílané do služby Application Insights jsou zcela zbytečné nebo neodráží realitu. Příkladem může být problém prohlašování AJAX závislostí jako failed v případě, kdy AJAX požadavek explicitně zruší přímo klient (například jQuery). V tomto článku nastíním, jak tento problém vyřešit snadno pomocí filtrů.

Local Cache with App Service on Linux

Jan Hajek / Honza's Blarg

I am sure you have heard of App Service&#8217;s feature called Local Cache, which allows to cache all the files locally on the instance instead of pulling them from the shared storage which can lower the application&#8217;s load times &#8211; especially when using just-in-time compiled code like PHP. This great feature however, is only available &#8230; <a href="https://hajekj.net/2017/06/15/local-cache-with-app-service-on-linux/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text...

Školení ASP.NET Core a Entity Framework Core se otevírají

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

Technologiím ASP.NET Core a Entity Framework Core je zaslíbená blízká i vzdálenější budoucnost. Vývojáři mají nyní jedinečnou příležitost být u zrodu nových frameworků a vstřebávat postupně všechny jejich nově se objevující vlastnosti. Je to jako rozjíždějící se vlak, do kterého je potřeba včas naskočit. Proto jsem se rozhodl, že těmto technologiím budu věnovat stále více času a vývojářům v Čechách tímto otevírám první kompletní školení ASP.NET Core MVC a Entity Framework Core.

ASP.NET Core RESTful Web API @ TechEd - DevCon 2017

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

ASP.NET Core je silným frameworkem, pomocí něhož dokážete vedle webových aplikací stavět i RESTful aplikační rozhraní a servírovat klientům data dle své potřeby. Přijďte se podívat, co všechno ASP.NET Core poskytuje pro tvorbu Web APIs nebo jak snadno migrovat vaše současná Web APIs napsaná v ASP.NET MVC 5.