Rychlý tip: Vždy implementujte všechny VisualStates!

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

Při vývoji UWP aplikace jsem narazil na zajímavou zvláštnost. XAML VisualStates definují vzhled ovladacích prvků v různých stavech. Přestože obvykle nemusíte rozlišovat všechny z nich, vyplatí se je přesto implementovat (i když jde jen o copy-paste nějakého jiného stavu) nebo narazíte na těžko vysvětlitelné problémy. V mém případě jsem upravoval vzhled [crayon-594f8098b4d2d135682812-i/]&#160;a zapomněl jsem zahrnout &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/06/rychly-ti...

Quick tip: Always implement all VisualStates!

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

I have come across an interesting oddity while building a UWP app. XAML VisualStates define the visual look of control in different states. Even though you sometimes don&#8217;t need to make distinction for all of them, you should still implement them however (even if they are just a simple copy-paste of another style) or you &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/06/quick-tip-always-implement-all-visualstates/" class="more-link">Pokračovat ve čtení<span class="scree...

Deploying ASP.NET Core to App Service on Linux

Jan Hajek / Honza's Blarg

When you attempt to deploy an ASP.NET Core project to App Service on Linux, you may run into an error during the build process &#8211; Object reference not set to an instance of an object. When you try to deploy the project to App Service on Windows, everything works, so where is the issue? So apparently, &#8230; <a href="https://hajekj.net/2017/06/19/deploying-asp-net-core-to-app-service-on-linux/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Deploying ASP.NET Core to Ap...

Filtrování "klientských" telemetrií v Application Insights

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

Čas od času se může vývojář dostat do situace, kdy telemetrie sbírané JS kódem a odesílané do služby Application Insights jsou zcela zbytečné nebo neodráží realitu. Příkladem může být problém prohlašování AJAX závislostí jako failed v případě, kdy AJAX požadavek explicitně zruší přímo klient (například jQuery). V tomto článku nastíním, jak tento problém vyřešit snadno pomocí filtrů.

Local Cache with App Service on Linux

Jan Hajek / Honza's Blarg

I am sure you have heard of App Service&#8217;s feature called Local Cache, which allows to cache all the files locally on the instance instead of pulling them from the shared storage which can lower the application&#8217;s load times &#8211; especially when using just-in-time compiled code like PHP. This great feature however, is only available &#8230; <a href="https://hajekj.net/2017/06/15/local-cache-with-app-service-on-linux/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text...

Školení ASP.NET Core a Entity Framework Core se otevírají

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

Technologiím ASP.NET Core a Entity Framework Core je zaslíbená blízká i vzdálenější budoucnost. Vývojáři mají nyní jedinečnou příležitost být u zrodu nových frameworků a vstřebávat postupně všechny jejich nově se objevující vlastnosti. Je to jako rozjíždějící se vlak, do kterého je potřeba včas naskočit. Proto jsem se rozhodl, že těmto technologiím budu věnovat stále více času a vývojářům v Čechách tímto otevírám první kompletní školení ASP.NET Core MVC a Entity Framework Core.

ASP.NET Core RESTful Web API @ TechEd - DevCon 2017

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

ASP.NET Core je silným frameworkem, pomocí něhož dokážete vedle webových aplikací stavět i RESTful aplikační rozhraní a servírovat klientům data dle své potřeby. Přijďte se podívat, co všechno ASP.NET Core poskytuje pro tvorbu Web APIs nebo jak snadno migrovat vaše současná Web APIs napsaná v ASP.NET MVC 5.

App Service on Linux – HHVM image updated with support for SSH

Jan Hajek / Honza's Blarg

During Build 2017, Microsoft announced bunch of new features for App Service on Linux. One of those features announced was support for SSH support directly into the web worker instance. Based on my previous article about building a custom image for ASL, I have updated the HHVM image both on GitHub and Docker hub to &#8230; <a href="https://hajekj.net/2017/05/14/app-service-on-linux-hhvm-image-updated-with-support-for-ssh/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "App ...

Logování a monitoring webových aplikací @ DevDays Bratislava 2017

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

Získejte dokonalý přehled o vaší webové aplikaci a nechte se informovat o každé anomálii, která může znamenat potenciální riziko.

Novinky v Microsoft Azure ~ Build 2017 (průběžně aktualizováno)

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

Vývojářská konference Build 2017 byla zahájena a s ní se tradičně objevila celá řada novinek v cloudovém prostředí Microsoft Azure. Strojové učení, boti, umělá inteligence, internet věcí ale i inovace v tradičních computing službách. Průběžně aktualizovaný přehled novinek naleznete v tomto článku.

Entity Framework 7 neexistuje! Ať žije Entity Framework Core!

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

Vývoj ASP.NET Core a EF Core trval Microsoftu skutečně dlouhou dobu. Restart platformy, o kterém se tolik mluvilo a mluví byl dost živelný a především chaotický. Když jsem se zpětně díval na články z posledních dvou let, není pochyb o tom, že ani hoši z vývojářského týmu netušili kam to všechno dojde. Myslím, že stojí za to vnést do chaosu trochu světla a objasnit titulek mého článku. Dovolím si navázat na můj poslední článek o neexistenci MVC 6 a demystifkovat ještě jeden blud o Entity Framewor...

MVC 6 neexistuje! Ať žije ASP.NET Core!

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

Vývoj ASP.NET Core trval Microsoftu skutečně dlouhou dobu. Restart platformy, o kterém se tolik mluvilo a mluví byl dost živelný a především chaotický. Když jsem se zpětně díval na články z posledních dvou let, není pochyb o tom, že ani hoši z vývojářského týmu ASP.NET Core netušili kam to všechno dojde. Myslím, že stojí za to vnést do chaosu trochu světla a objasnit titulek mého článku.

Výběr formátu správy NuGet balíčků pro nové projekty

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

Nové Visual Studio 2017 přichází s podporou pro nový formát správy NuGet balíčků &#8211; PackageReference, který nahrazuje staré formáty Packages.config a project.json a přidává odkazy na balíčky přímo do projektového souboru. Tento formát by měl být do budoucna pro NuGet standardem (nebo-li, slovy NuGet týmu &#8220;the one NuGet standard to rule them all&#8221; 🙂 ), &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/05/vyber-formatu-spravy-nuget-balicku-pro-nove-projekty/" cla...

Choosing NuGet package management format for new projects

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

The new Visual Studio 2017 comes with support for a new PackageReference package management format, which replaces the old Packages.config and project.json formats and puts the package references directly in the project file.This is bound to be the standard for NuGet in the future (or the one NuGet standard to rule them all, as they &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/05/choosing-nuget-package-management-format-for-new-projects/" class="more-link">Pokračovat ve čt...

Application Insights v ASP.NET Core aplikacích

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

V minulosti jsem napsal rozsáhlý článek o sběru telemetrií v Application Insights. Protože ASP.NET Core dokráčel do podoby, ve které už je relativně dobře použitelný i v produkčním prostředí, začaly se hromadit dotazy o tom, jak a kde provést konfiguraci služby. Nastavení Application Insights v ASP.NET Core kompletně popisuji v tomto článku.

Zlepšujeme výkonnost aplikací s Redis Cache @ Global Azure Bootcamp Brno 2017

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

Píšete webové aplikace, používáte moderní ORM Entity Framework a výkonnost vaší aplikace pokulhává? Ukážu vám, jak snížit zatížení relační databáze a jak prakticky začlenit do architektury vaší webové aplikace rychlou Azure Redis Cache. Uvedené informace budou platné i pro Redis Cache, kterou můžete zdarma provozovat na vlastní infrastruktuře

Serverless Computing @ Global Azure Bootcamp Brno 2017

Miroslav Holec / Miroslav Holec - Blog (MVC, Web API, AZURE)

Na přednášce se seznámíte s novým trendem "serverless computing", který je v Azure zastoupen službami Azure Functions, Logic Apps či Microsoft Flow. Díky těmto službám můžete implementovat aplikační logiku a propojovat různé služby buď zcela bez psaní kódu nebo můžete hostovat váš kód bez nutnosti hostovat celý server či webovou aplikaci. Přijďte se dozvědět, jak tento nový trend efektivně využít.

Nekonzistentní chování Resources v ItemTemplate pro Anniversary Update

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

Zdá se, že Windows 10 Anniversary Update obsahuje skrytou chybu ve zpracování Resources unvitř ItemTemplate pro položky seznamů. Narazil jsem na ni při práci na UWP aplikaci a popíšu problém samotný spolu s řešením, kterým můžete zajistit, že se vaše aplikace bude chovat správně na všech verzích Windows 10. Problém Předpokládejme že chceme vytvořit seznam &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/04/nekonzistentni-chovani-resources-v-itemtemplate-pro-anniversary-update/...

Resource behavior inconsistency for ItemTemplates of list controls in Anniversary Update

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

It appears that the Anniversary Update has a hidden buggy behavior concerning Resources in ItemTemplates of list controls. I have hit this problem while working on an UWP app and I will describe the problem along with a workaround, which you can use to make sure your app will behave correctly on all versions of &#8230; <p class="link-more"><a href="http://blog.mzikmund.com/2017/04/resource-behavior-inconsistency-for-itemtemplates-of-list-controls-in-anniversary-update/" class="more-link">Pokračo...

Deploying PHP web applications to Azure App Service

Jan Hajek / Honza's Blarg

In this article we are going to take a look at options on how to deploy a standard PHP application to Azure App Service. This article is split into two parts &#8211; classical App Service running Windows and the new Docker-based App Service on Linux which recently got some really nice improvements towards PHP support. &#8230; <a href="https://hajekj.net/2017/04/20/deploying-php-web-applications-to-azure-app-service/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Deploying ...