Vyhledat MSP

Novinky v MSP

28.06.2017
Martin Zikmund přidal aktivitu The right way to check for key state in UWP apps

28.06.2017
Martin Zikmund přidal aktivitu Správný prístup ke zjištení stavu klávesnice v UWP aplikacích

26.06.2017
Martin Zikmund přidal aktivitu Úprava viditelnosti pojmenovaných XAML elementů

26.06.2017
Martin Zikmund přidal aktivitu Modifying XAML named field visibility

25.06.2017
Martin Zikmund přidal aktivitu Quick tip: Always implement all VisualStates

17.06.2017
Ladislav Šesták přidal aktivitu Continuous Integration s Team Services

Nejnovější články

Správný přístup ke zjištění stavu klávesnice v UWP aplikacích

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

UWP aplikace by měly fungovat skvěle s jakýmkoliv vstupním zařízením včetně klávesnice. To zahrnuje podporu klávesových zkratek a kontrolu stavu ve kterém jednotlivé klávesy jsou. Ukazuje se však, že je nutné si dát pozor na některé detaily. Problém ...

The right way to check for key state in UWP apps

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

UWP apps should work great with any kind of input including the keyboard. That includes support for keyboard shortcuts and checking for the state the keys are in. It turns out however that there are some things you have to watch out for. Problem Let&...

Úprava viditelnosti pojmenovaných XAML elementů

Martin Zikmund / Martin Zikmund - Blog

Atribut x:Name v XAMLu vytváří pro elementy členské položky třídy, které lze použít pro přístup k ovladacím prvkům z kódu. Narozdíl od WPF však v UWP jsou tyto položky třídy definovány jako private, což znamená, že k nim je možné přistupovat pouze z ...